woensdag 5 december 2012

Het montagelogeboek HMS Victory 5 december 2012


Deel 38 bevat verdere latten en spijkers en de bouwhandleiding voor het afmaken van de rompbeplanking.

Met een digitale schuifmaat wordt het afmeten van de latten vergemakkelijkt. Een kleine schaaf maakt het grove verjongen van de latten gemakkelijker. Het fijne schuurwerk zoals gewend met het schuurblok uitvoeren. Schuifmaat en schaaf zijn in de modelbouwvakhandel te koop. Tevens hebt u een zakrekenmachine nodig.

De overige huidgangen van de romp moeten ononderbroken van voren naar achteren lopen. Om dit voor elkaar te krijgen, verjongt u iedere plank afzonderlijk – de te volgen stappen worden op de pagina’s 10-13 uitgelegd.

Vergeet niet de latten af te schuinen. Het verjongen en afschuinen van de latten gebeurt altijd aan de bovenkant van de lat. Om misverstanden te voorkomen: daarmee is de naar de waterlijn gerichte kant bedoeld. De latten niet alleen aan de spanten, maar ook onderling aan elkaar vastlijmen. Opwellende houtlijm meteen verwijderen. Afgesneden latresten bewaren, die kunnen later nog van pas komen.

In tegenstelling tot de steeds toegepaste afwisselende beplankingmethode wordt nu eerst de beplanking aan één kant van de romp voltooid, dan aan de andere kant. Zo behoud u het overzicht bij de latten die telkens anders moeten worden verjongd.

Het nog te beplanken open gedeelte is midscheeps het breedst, naar de boeg en de spiegel toe wordt het smaller. Om voor, midscheeps en achter hetzelfde aantal huidgangen te verkrijgen, moet u de gangen individueel passend maken. Het hek vormt een uitzondering, hier moet u stealers inzetten. Op pagina 13 wordt de procedure uitgelegd.

Op de dubbele pagina’s 10-11 is een tabel gedrukt, waarin u de gemeten maten van de huidgangen noteert. Gebruik hiervoor het beste een potlood, aangezien u de tabel voor de andere kant van de romp nog eens nodig hebt. U kunt natuurlijk ook een kopie van de tabel maken.

Lees de bouwhandleiding zorgvuldig door om de procedure goed te begrijpen. Het meten en bewerken van de latten is eenvoudig. Toch dient u zo precies mogelijk te meten en te bewerken. Bij de beschreven methode kunnen kleine fouten gecorrigeerd worden, omdat u de open ruimte na iedere huigang opnieuw meet.
Zoals gewend brengt u de latten van de beplanking verschoven ten opzichte van elkaar aan.

Voor de boeglatten geldt dat het achterste uiteinde dezelfde breedte moet hebben als de latten die er direct op aansluiten. Het voorste uiteinde moet dezelfde breedte hebben die u ter hoogte van spant 14 hebt genoteerd – van dat punt tot aan de boeg moeten de kanten van de latten parallel aan elkaar lopen.

De beplankte romp is nu gereed om geschuurd te worden. In het volgende deel worden de externe kiel en de voor- en achtersteven aangebracht.


Met deel 39 ontvangt u houten latten en spijkers, de voor- en achtersteven en kielsegmenten. De bouwhandleiding verklaart alle bewerkingsstappen om deze delen in te zetten en om de romp te schuren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten